Rozpoczęcie budowy domu - garść użytecznej wiedzy
Budowa domu

Rozpoczęcie budowy domu – garść użytecznej wiedzy

Marzenie o własnym domu nie musi być mrzonką. W jego realizacji pomoże konsekwencja, upór w dążeniu do celu oraz odpowiednia wiedza. Rozpoczęcie budowy domu, zwłaszcza jeśli założyliśmy prowadzenie jej systemem gospodarczym, wymaga dopełnienia wszystkich formalności oraz dokonania właściwych wyborów. To od nich zależy, czy odniesiemy na tym polu sukces, a po zakończeniu inwestycji odczujemy radość i satysfakcję.

Rozpoczęcie budowy powinno zostać poprzedzone szeregiem różnych formalności. Konieczne jest także sprawdzenie stanu prawnego działki i warunków panujących w terenie. Zaniedbanie niektórych kwestii może doprowadzić do nieprzyjemnych w skutkach konsekwencji.

Stan prawny nieruchomości

Podstawową sprawą przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnej działki jest zbadanie jej stanu prawnego. W tym celu należy udać się do wydziału ksiąg wieczystych rejonowego sądu. Można też skorzystać z opcji elektronicznego przeglądania ksiąg wieczystych (KW). W każdym przypadku musimy znać nr księgi, a tego powinniśmy dowiedzieć się od właściciela. Możliwe jest też wyszukanie online numeru KW po adresie nieruchomości.

Z księgi wieczystej dowiemy się między innymi: kto dysponuje prawem własności do gruntu i ilu jest współwłaścicieli, jaka jest dokładna powierzchnia nieruchomości, czy nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń, czy też nie.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dział III i IV KW. Z działu III dowiemy się o takich obciążeniach jak służebności gruntowe i przesyłu, z IV o wpisach do hipoteki.

Rozpoczęcie budowy a prawo miejscowe

Na sprawdzeniu zapisów KW kwestie wymagające zbadania niestety się nie kończą. Aby dowiedzieć się, jeszcze przed zakupem działki, czy rozpoczęcie budowy wymarzonego domu na konkretnym gruncie rzeczywiście będzie możliwe, koniecznie należy poznać zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Taki dokument jest dostępny do wglądu we właściwym miejscowo urzędzie gminy oraz na stronie internetowej tego samego urzędu.

Z MPZP dowiemy się między innymi: czy na przedmiotowym gruncie można wznosić budynki, a jeśli tak, to jakiego rodzaju; poznamy nieprzekraczalną linię zabudowy oraz maksymalną powierzchnię zabudowy, a także minimalną powierzchnię biologicznie czynną nieruchomości; dowiemy się o wymaganiach oraz ograniczeniach dotyczących budynku (wysokość kalenicy, dopuszczalna kolorystyka, ilość kondygnacji itd.).

Zbadanie MPZP przed zakupem działki jest bardzo ważne, ponieważ jego zapisy mogą całkowicie wykluczać rozpoczęcie budowy. Przykładem są działki położone na terenach cennych przyrodniczo lub w korytarzach ekologicznych. Może się też zdarzyć, że ograniczenia zawarte w MPZP uniemożliwią budowę zgodnie z naszym wymarzonym projektem.

W przypadku, jeśli dla danego obszaru MPZP nie został przyjęty, należy wystąpić do gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. O wydanie decyzji możemy wnioskować, nawet jeśli nie jesteśmy właścicielami gruntu.

Podejmowanie decyzji o zakupie nieruchomości bez sprawdzenia ww. informacji jest bardzo ryzykowne. Może się bowiem zdarzyć, że staniemy się właścicielami gruntu, na którym rozpoczęcie budowy nigdy nie będzie możliwe.

Ocena

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge